Thứ Sáu, ngày 04 tháng 9 năm 2015

buffet chay_đại Khánh 29/08/2015

Thay mặt DGL, BCH công đoàn đã tổ chức theo nguyện vọng của mọi người: tạm dừng việc chơi bời (dự kiến đi dã ngoại) mà ăn chay trong mùa Vu Lan 2015 này, ai cũng vui vẻ và no nê :)